Poleć:
20.05.2015

Krotkie informacje - Luka bezpieczeństwa NetUSB – FRITZ!Box poza strefą ryzyka

Krotkie informacje

Luka bezpieczeństwa NetUSB – FRITZ!Box poza strefą ryzyka

W aktualnych doniesieniach mediów zagranicznych, mowa jest o narażonej na ataki usłudze, za pomocą której można wykonać na routerze dowolny kod. Jest to funkcja USB Over IP, poprzez którą routery uzyskują dostęp na przykład do drukarek USB w lokalnej sieci. Sterownik, którego dotyczy problem, nazywa się NetUSB.

Routery FRITZ!Box nie są zagrożone ryzykiem związanym z wykorzystywanym słabym punktem sterownika NetUSB ponieważ nie jest on nigdzie przez nie wykorzystywany.

Produkty FRITZ!Box, sprzęt i oprogramowanie tworzone przez firmę AVM, otrzymują regularne i bezpłatne aktualizacje systemu operacyjnego FRITZ!OS. W ten sposób zapewniają utrzymanie stale aktualnego stanu technicznego i są elementem kompleksowej koncepcji FRITZ!Box.