Poleć:

Nowości od FRITZ! - Zestawienie zabezpieczeń - większa kontrola i przejrzystość

Nowości od FRITZ!

Zestawienie zabezpieczeń - większa kontrola i przejrzystość

Interfejs użytkownika urządzenia FRITZ!Box posiada teraz centralną stronę z informacjami zapewniającymi większą kontrolę i przejrzystość w sieci domowej. Jest ona dostępna w pozycji menu „Diagnostyka/bezpieczeństwo”.

Znajdują się tutaj także istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa informacje na temat logowania w urządzeniu FRITZ!Box, użytkowników oraz FRITZ!NAS. Na życzenie można wyświetlić pomoc do najważniejszych punktów.

Dostępne jest tu zestawienie wszystkich informacji: czy zainstalowane jest aktualne oprogramowanie FRITZ!OS, jakie porty połączeń internetowych z siecią domową są otwarte oraz kto jest zalogowany w sieci WLAN i w interfejsie użytkownika urządzenia FRITZ!Box.

Szybkie wyświetlanie stron

Nie masz całkowitej pewności podczas tworzenia nowych haseł co do liczby i rodzaju wybieranych znaków? W przyszłości urządzenie FRITZ!Box pomoże w wyborze bezpieczniejszych haseł, np. podczas tworzenia nowych użytkowników FRITZ!Box czy też konfiguracji MyFRITZ! Graficzny wskaźnik wskazuje stopień bezpieczeństwa hasła. Otrzymasz także konkretne wskazówki na temat bezpiecznych danych dostępowych.

Informacje o nowych aktualizacjach

Właściwości techniczne łącza DSL oraz wymogi w zakresie bezpieczeństwa stale ulegają zmianie. Dlatego urządzenie FRITZ!Box powinno być zawsze aktualne. Ponadto w ten sposób można poszerzyć zakres funkcjonalności routera. Dzięki nowej opcji „Automatyczna aktualizacja“ (pozycja „System/aktualizacja”) oprogramowanie FRITZ!OS 6.20 oferuje kilka możliwości uzyskiwania informacji na temat nowej aktualizacji:

  • Można zamówić jedynie usługę informowania o aktualizacjach przez interfejs użytkownika; wówczas nowe oprogramowanie FRITZ!OS należy samodzielnie wgrać do urządzenia FRITZ!Box.
  • Oprócz informacji w interfejsie użytkownika można otrzymywać Push Mail.
  • Aktualizacje z niezbędnymi nowościami, wynikającymi np. ze względów bezpieczeństwa, mogą instalować się automatycznie, bez ingerencji ze strony użytkownika. Aktualizacje będą instalowane w odpowiednim momencie, a użytkownik otrzyma na ten temat odpowiednią informację. Aktualizacje związane z rozszerzeniem funkcjonalności nadal wgrywa samodzielnie użytkownik. Firma AVM zaleca opcję automatycznej instalacji aktualizacji zabezpieczeń, dlatego jest ona domyślnie włączona.
  • W aktualnych modelach FRITZ!Box wszystkie aktualizacje mogą być instalowane automatycznie. Wówczas otrzymasz dodatkowo informację na temat nowych wersji.

Niezależnie od wybranego ustawienia na stronie startowej interfejsu użytkownika wyświetla się informacja o dostępności nowej aktualizacji.

Bezpieczne szyfrowanie przez TLS 1.2

E-maile przesłane przez FRITZ!Box są teraz przekazywane do serwera poczty elektronicznej dostawcy w sposób szyfrowany. Dzięki temu osoby trzecie nie mają dostępu do komunikacji pomiędzy urządzeniem FRITZ!Box a serwerem.

W przypadku dostępu do urządzenia FRITZ!Box przez Internet standard TLS 1.2 zwiększa bezpieczeństwo danych, zabezpieczając transmisję danych za pomocą bezpiecznej metody AES.