Nowości od FRITZ! - Nowa wersja aplikacji MyFRITZ!App, zapewniająca jeszcze więcej bezpieczeństwa

Nowości od FRITZ!
Artykuł 6 z 19

Nowa wersja aplikacji MyFRITZ!App, zapewniająca jeszcze więcej bezpieczeństwa

Firma AVM udostępniła nową wersję aplikacji MyFRITZ!App (iOS i Android). Aplikacja MyFRITZ!App umożliwia użytkownikom FRITZ!Box dostęp do urządzenia spoza domu. Nowa wersja tej aplikacji oferuje wyraźnie lepszą ochronę przed możliwymi atakami Man-in-the-Middle (MITM) podczas korzystania z usług MyFRITZ! za jej pośrednictwem.

Jeszcze przed stworzeniem nowej wersji MyFRITZ!App AVM oceniała zagrożenie atakami MITM jako niewielkie. Ocena ta opierała się na systemie Common Vulnerability Scoring System (CVSS). CVSS to międzynarodowy system opisu, dzięki któremu można oceniać stopień ryzyka. Zgodnie z nim ryzyko zagrożenia w skali od 0 (małe) do 10 (duże) wynosi 0,8.

Atak MITM mógłby być możliwy jedynie w niewielu sytuacjach. Na przykład, gdyby potencjalny haker był zalogowany do tej samej sieci WLAN, co użytkownik aplikacji W razie otwarcia aplikacji MyFRITZ!App haker mógłby przekierować dane na własny serwer Proxy i je odczytać. Nowa wersja MyFRITZ!App wyklucza taką możliwość. Nie jest przy tym konieczna aktualizacja FRITZ!OS.

iOS

MyFRITZ!App iOS

Android

MyFRITZ!App Android

Artykuł 6 z 19