Nowości od FRITZ! - Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa: podejrzane użycie usług telefonicznych

Nowości od FRITZ!
Artykuł 11 z 19

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa: podejrzane użycie usług telefonicznych

AVM otrzymało informację, w której sugerowano potencjalne nadużycia usług telefonicznych poprzez FRITZ!Box. Nasze śledztwo wciąż trwa, zarejestrowano już dziesiątki tego typu przypadków.

Wygląda na to, że włamano się do routerów z zewnętrznego źródła i ustawiona została usługa wykonywania połączeń na płatne numery. Atak tego typu możliwy jest, jeśli atakujący zna precyzyjną kombinację adresu e-mail, loginu FRITZ!Box, adresu IP urządzenia FRITZ!Box oraz hasła do zdalnego dostępu do interfejsu FRITZ!Box. Być może ataki miały związek z kradzieżą 16 mln tożsamości cyfrowych, która niedawno została ogłoszona przez niemieckie Rządowe Biuro Bezpieczeństwa Informacji (Bundesamt für Informationssicherheit).

Podsumowując, zewnętrzny dostęp możliwy jest tylko wtedy, jeśli aktywowany był zdalny dostęp HTTPS (port 443) lub usługa MyFRITZ!, i jeśli atakujący znał adres e-mail oraz hasło. Jeśli te nie są znane, lub jeśli usługa zewnętrznego dostępu nie była aktywowana, wówczas nie mogło nastąpić włamanie do urządzenia FRITZ!Box z zewnętrznego źródła.

Jeśli zdalny dostęp HTTPS (port 443) oraz usługa MyFRITZ! były aktywowane, dla pewności zalecamy zmianę haseł. Co więcej, wszystkie komputery, które pozostają w użyciu, powinny zostać przeskanowane programem antywirusowym pod kątem możliwych wirusów tak jak np. konie trojańskie. Jeśli pojawią się nietypowe przekierowania połączeń telefonicznych w ustawieniach telefonu, należy je natychmiast usunąć. W ramach działań prewencyjnych i dalszych zabezpieczeń możesz zażyczyć sobie nałożenia blokady na połączenia międzynarodowe.

AVM opublikuje wkrótce szczegółowy poradnik na stronie www.avm.de/security oraz poda nowe informacje na ten temat tak szybko, jak to tylko możliwe.

Artykuł 11 z 19