Najczęściej zadawane pytania (FAQ) na temat hotspotu WLAN

1. Goście w kawiarni lub też odwiedziny przyjaciół: często potrzebny jest w takiej sytuacji dostęp do internetu. Jak skonfigurować hotspot WLAN?

Urządzenie FRITZ!Box oraz aktualny system FRITZ!OS, jak również dowolne łącze internetowe to wszystko, czego potrzeba. Nawet starsze modele, takie jak FRITZ!Box 7270 (od wersji FRITZ!OS xx.04.86) oferują funkcję dostępu dla gości. Dzięki temu można zaoferować dostęp do internetu oddzielony całkowicie od prywatnej sieci domowej. Za pomocą interfejsu użytkownika (wystarczy wpisać „fritz.box” w przeglądarce) można w menu „WLAN / Dostęp dla gości” włączyć prywatny hotspot i skonfigurować go zgodnie z potrzebami.

2. FRITZ!Box oferuje „Dostęp dla gości” w menu „WLAN”. Czy istnieje różnica pomiędzy dostępem dla gości oraz „hotspotem”, „free WLAN” lub też „free Wi-Fi”, które są coraz częściej oferowane w przestrzeni publicznej?

Wszystkie te pojęcia opisują dostęp do internetu. Za pomocą dostępu dla gości można udostępnić odwiedzającym część wykupionego od dostawcy usług internetowych pasma. Goście mogą wtedy wprawdzie bez przeszkód korzystać z internetu, jednakże nie mają dostępu do zasobów w sieci domowej (takich jak drukarki, dyski itp.).

W przypadku publicznych sieci WLAN kawiarnie, restauracje, hotele i inne instytucje oferują z reguły bezpłatny dostęp do internetu za pośrednictwem własnej infrastruktury. W zależności od dostawcy usługi dostęp ten może być jednak ograniczony czasowo – co jest możliwe również za pomocą FRITZ!Box – lub też może posiadać ograniczenie ilości transmitowanych danych.

3. Chcę, aby gości mogli korzystać z mojego hotspotu WLAN w jak najbardziej komfortowy sposób. Jak o to zadbać?

Po skonfigurowaniu dostępu dla gości za pomocą interfejsu użytkownika (wystarczy wpisać „fritz.box” w przeglądarce) w menu „WLAN / Dostęp dla gości” można

  • dzięki funkcji „Wydrukuj arkusz informacyjny” wydrukować wszystkie istotne informacje na temat logowania i wywiesić je lub też rozdać gościom
  • zaoferować gościom łatwy dostęp za pomocą strony konfiguracyjnej lub też znajdującego się na wydruku „kodu QR”. Kod QR jest skanowany za pomocą odpowiedniej aplikacji, takiej jak np. „FRITZ!App WLAN” (Android), a dostęp do sieci gościnnej jest w ten sposób komfortowo konfigurowany w przypadku tego urządzenia.
  • Jeśli urządzenie obsługuje, tak jak wiele komputerów przenośnych z systemem Windows, funkcję WPS, za pomocą jednego kliknięcia przycisku „Uruchom WPS” można również skorzystać z tej praktycznej funkcji.

4. Mam starsze urządzenie FRITZ!Box, czy przy jego użyciu mogę również skonfigurować oddzielny dostęp dla gości?

Każde urządzenie FRITZ!Box aż po model FRITZ!Box 7270 (od wersji FRITZ!OS xx.04.86) może obsługiwać tę funkcję za pośrednictwem aktualnej wersji FRITZ!OS oraz dowolnego łącza internetowego. W pierwszej kolejności należy zaktualizować system FRITZ!OS za pomocą funkcji aktualizacji. Następnie za pomocą interfejsu użytkownika (wystarczy wpisać „fritz.box” w przeglądarce) można w menu „WLAN / Dostęp dla gości” włączyć prywatny hotspot i skonfigurować go zgodnie z potrzebami.

5. Podobno sieć WLAN lepiej zabezpieczyć za pomocą hasła wzgl. włączyć szyfrowanie. Czy dotyczy to również dostępu WLAN dla gości?

Jest to zdecydowanie zalecane. Goście nie mogą wprawdzie uzyskać dostępu do sieci domowej, jednakże niezabezpieczone połączenia WLAN mogą być bardzo łatwo rejestrowane przez nieupoważnione osoby trzecie. Dlatego też zaleca się zabezpieczenie dostępu gościnnego za pomocą silnego hasła WLAN oraz szyfrowania WPA2. Hasło należy ponadto regularnie zmieniać.

6. Przykładowo lekarze, stowarzyszenia lub też prywatne mieszkania chcą zabezpieczyć się przed możliwością dostępu użytkowników ich hotspotu WLAN do danych prywatnych. Czy w tym celu konieczny jest zakup drugiego urządzenia FRITZ!Box?

Nie, nie jest do tego potrzebny dodatkowy router FRITZ!Box, posiadane urządzenie w zupełności wystarczy. Dokładnie do tego celu zastosowania dostępna jest w routerze FRITZ!Box specjalna funkcja o nazwie „Dostęp do WLAN dla gości (prywatny hotspot)”. Dzięki temu można zaoferować klientom lub gościom dostęp do internetu odizolowany całkowicie od pozostałej sieci domowej. Użytkownicy mogą wprawdzie bez przeszkód korzystać z internetu, jednakże nie mają dostępu do zasobów w sieci domowej, takich jak drukarki, dyski wzgl. inne komputery itp.

7. W celu poprawy zasięgu sieci WLAN używam wzmacniacza WLAN lub też adaptera Powerline/WLAN firmy AVM. Czy przy ich użyciu mogę zaoferować swoim gościom dostęp gościnny WLAN w oddalonym nieco ogrodzie, na tarasie itp.?

Jest to możliwe w łatwy sposób. Gdy tylko w routerze FRITZ!Box zostanie włączony dostęp dla gości, funkcja ta zostanie przekazana do pozostałych urządzeń AVM, takich jak wzmacniacze WLAN lub też produkty łączone Powerline/WLAN (1240E, 546E itp.). Goście mogą się więc tam zalogować dokładnie tak samo, jak bezpośrednio w routerze FRITZ!Box. Obowiązują takie same informacje dotyczące logowania (nazwa WLAN, hasło).

8. Użytkownicy urządzeń z systemem Android mogą aktywować dostęp do WLAN dla gości bez uprzedniego wchodzenia do interfejsu użytkownika FRITZ!Box. Jak to możliwe?

Wystarczy zainstalować naszą bezpłatną aplikację FRITZ!App WLAN na urządzeniu z systemem Android. Należy też zaktualizować, o ile aktualizacja nie została jeszcze wykonana, system FRITZ!OS urządzenia FRITZ!Box. Dzięki funkcji „Share WiFi” aplikacji FRITZ!App WLAN można po zalogowaniu jednym kliknięciem włączyć dostęp do WLAN dla gości w routerze FRITZ!Box..

9. Chcę ograniczyć dostęp do internetu dla moich gości pod względem zawartości. Np. nie powinny być oferowane wzgl. pobierane treści zabronione na giełdach wymiany. Jak to zrobić?

Podczas konfiguracji dostępu dla gości za pomocą interfejsu użytkownika (wystarczy wpisać „fritz.box” w przeglądarce) w menu „WLAN / Dostęp dla gości” można ustawić filtr dla zawartości, wybierając opcję „Ogranicz korzystanie z aplikacji internetowych: dozwolone tylko surfowanie i wysyłanie e-maili”. Należy pamiętać o tym, że filtr ten wprawdzie znacznie utrudnia korzystanie z niepożądanych usług, takich jak giełdy wymiany, jednakże nie wyklucza go całkowicie w przypadku zaawansowanych użytkowników.

10. Potrzebuję protokołu dotyczącego osób i urządzeń korzystających z mojego dostępu dla gości. W ten sposób chcę zabezpieczyć się przed ew. roszczeniami ze strony osób trzecich, np. dotyczącymi naruszenia praw autorskich. Czy FRITZ!Box to umożliwia?

Podczas konfiguracji dostępu dla gości z poziomu interfejsu użytkownika (wystarczy wpisać „fritz.box” w przeglądarce) w menu „WLAN / Dostęp dla gości” można włączyć opcję „Wyślij e-mailem protokół logowania i wylogowania urządzeń (usługa Push Service urządzenia FRITZ!Box)”. Dzięki temu można będzie otrzymywać szczegółowy protokół operacji logowania i wylogowania w oferowanym dostępie dla gości. Podawane są informacje o czasie i dacie, jednoznaczne adresy (MAC) urządzeń, nazwy urządzeń (o ile zostały nadane) oraz przydzielone adresy IP.

Należy pamiętać o tym, że w ten sposób nie jest jeszcze możliwa stuprocentowo niezawodna identyfikacja osób wzgl. ich zachowania w sieci WLAN. Jeśli np. kilka osób łączy się z siecią dostępną dla gości za pomocą tego samego smartfona, nie można tego udowodnić na podstawie protokołu. Funkcja ta pomaga jedynie w identyfikacji połączonych urządzeń.