Poleć:
20.12.2017

Testuj nowe funkcje już dziś

Produkty FRITZ! ciągle zyskują na funkcjonalności. Dzięki regularnym, bezpłatnym aktualizacjom możliwe jest korzystanie z nowych funkcji i dodatkowo przeprowadzanie różnych optymalizacji. Co jest koniecznie, by takie aktualizacje weszły w życie? FRITZ! Labor jest bardzo ważną częścią składową procesu dostępną dla użytkowników z całego świata.

Czym jest FRITZ! Labor?

W ramach wewnętrznego procesu rozwoju systemu FRITZ!OS konieczne jest dokładne przetestowanie nowych funkcji. Jeśli podczas testów nic nie budzi zastrzeżeń, wstępną wersję systemu FRITZ!OS można poddać testom wersji beta (Labor) na stronie avm.de.

Co dzieje się we FRITZ! Labor?

Pierwsza wersja systemu FRITZ!OS w początkowym stadium trafia do testów wersji beta, podczas których zakres funkcji różni się od docelowego. Niektóre z nich mogą jeszcze zostać dodane, inne nie wchodzą w skład ostatecznego wydania. Jak w prawdziwym laboratorium. Wreszcie nadchodzi moment, w którym zakres funkcji nowej aktualizacji zostaje oficjalnie ustalony. To czas na końcowe poprawki i analizę obszernych komunikatów z fazy testów wersji beta.

Ostatnim krokiem jest przedstawienie przez pracowników, którzy przygotowywali wersję beta, propozycji do wydania – nowej wersji systemu FRITZ!OS dostępnej jako standardowa, bezpłatna aktualizacja do pobrania.

W jaki sposób mogę wziąć udział we FRITZ! Labor?

Aby wziąć udział we FRITZ! Labor i tym samym uczestniczyć w procesie rozwoju systemu FRITZ!OS, konieczne jest posiadanie urządzenia FRITZ!Box 7590 lub FRITZ!Box 7490. W obu przypadkach musi być to wersja międzynarodowa. Ze strony en.avm.de/fritz-lab można pobrać aktualną wersję. Gdy tylko wersja beta (Labor) zostanie zainstalowana, system FRITZ!OS będzie informował o nowych, dostępnych aktualizacjach. Uczestnik testów beta może oczywiście w dowolnym momencie wrócić do oficjalnej wersji systemu operacyjnego.

Liczymy na opinie!