Poleć:
29.01.2018

Nowe funkcje na stronie myfritz.net

Aktualizacja strony MyFRITZ! oznacza wydanie wielu małych usprawnień, ale także kilku istotnych, wspaniałych nowości.

Regularne raporty MyFRITZ! i historia logowania

Już teraz możesz regularnie otrzymywać raporty MyFRITZ!. Zawierają one liczne informacje o Twoich produktach z serii FRITZ! i o koncie MyFRITZ!. Raport można otrzymywać co tydzień lub co miesiąc – możesz to ustalić samodzielnie.

O jeszcze więcej przejrzystości troszczy się ponadto historia logowania, która podaje na liście każde logowanie i informacje na ten temat. Wyszczególnione są np. adres IP, wersja przeglądarki i urządzenie, z którego zostało wykonane logowanie. Dodatkowo w przypadku zalogowania się nowego urządzenia otrzymujesz powiadomienie za pośrednictwem wiadomości e-mail. Znajdują się tam takie same informacje.

Ulepszony przegląd urządzeń

Dotychczasowo zarejestrowane urządzenia FRITZ!Box wyświetlane były przejrzyście i odpowiednich wariantach modeli w przeglądzie urządzeń na stronie myfritz.net.

W nowej wersji prezentowane są także urządzenia znajdujące się za FRITZ!Box. Ponadto w przypadku wszystkich aktywnych produktów z grupy FRITZ! wyświetlane są informacje dotyczące zainstalowanych wersji FRITZ!OS, aktualizacji i urządzeń Smart-Home.

Google-Captcha wyświetlane są rzadziej

Captcha służy jako ochrona przed automatycznym logowaniem np. przed botami. Przy logowaniu na stronie myfritz.net firma AVM korzysta z ReCaptcha firmy Google. W obecnej wersji Captcha pojawiać się będzie rzadziej, ponieważ wykrywanie botów w tle niejednokrotnie odbywa się automatycznie.

Zmiana wstępnej rejestracji użytkownika FRITZ!Box

Teraz istnieje możliwość zapisania użytkownika FRITZ!Boz na koncie MyFRITZ! tak, by dane zostały bezpośrednio przejęte podczas wywołania przez adres URL. Nie ma przy tym konieczności ręcznych zmian wprowadzonego adresu e-mail na nazwę użytkownika.

Przykład: na stronie https://xxxxx.myfritz.net:40123/myfritz?user=mail%40domain.net staje się na życzenie https://xxxxx.myfritz.net:40123/myfritz?user=username