Informacje prawne

Ochrona danych

Ochronę Twoich danych osobowych traktujemy bardzo poważnie, w szczególności wtedy, gdy dochodzi do nawiązania kontaktów poprzez Internet. Dlatego dążymy nie tylko do tego, by zaproponować Ci obszerną ofertę online, ale również do zapewnienia Ci prawa do swobodnego podejmowania decyzji co do udzielanych informacji oraz zagwarantowania ochrony Twojej prywatności. Podstawą prawną jest przede wszystkim Ustawa federalna o ochronie danych (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) oraz Ustawa o mediach teleinformatycznych (Telemediengesetz, TMG).

Przetwarzanie danych osobowych

Decyzja o podaniu danych osobowych należy w pełni do Ciebie. Dane osobowe to na przykład Twoje nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu. Zwróć uwagę na to, że tego rodzaju dane w pewnym zakresie wymagane są na przykład przy opracowywaniu zapytania dotyczącego produktu, jego obsługi lub serwisu. Jeśli udostępniasz nam swoje dane osobowe, korzystamy z nich tylko w celu opracowania Twojego zapytania. Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych osobom trzecim spoza grupy AVM, nie wypożyczamy ich ani w żaden inny sposób nie przekazujemy ich dalej. W każdej chwili możesz zapytać o status Twoich danych osobowych lub zażądać ich usunięcia.

Szyfrowanie danych

Używamy sieci danych chronionych przez zapory sieciowe. W ramach naszej ogólnodostępnej oferty online transfer danych nie jest szyfrowany. Na stronach partnerskich AVM z dostępem chronionym hasłem przesyłanie danych osobowych w ramach na przykład rejestracji lub ich zmiany odbywa się przy pomocy protokołu SSL (SSL=Secure-Socket Layer). Jest to szyfrowanie 128-bitowe. SSL należy do najbezpieczniejszych metod stosowanych w Internecie.

Stosowanie „ciasteczek ”

Podczas odwiedzin naszych stron stosujemy tzw. „ciasteczka” (cookies). „Ciasteczka” to małe pliki tekstowe zapisywane na Twoim dysku, które umożliwiają nam określenie oferty online do Twoich zainteresowań. Informacje zarejestrowane i wykorzystywane wspólnie przy pomocy „ciasteczek” są anonimowe i nie umożliwiają identyfikacji osoby. Nie zawierają ani nazwisk, ani adresów, numerów telefonów lub adresów e-mail. W każdej chwili możesz dezaktywować wykorzystanie „ciasteczek” w swojej przeglądarce. W takim jednak przypadku możesz mieć problemy z dostępem do pełnej oferty online.

System śledzenia Piwik

W trakcie odwiedzin naszych stron stosujemy system śledzenia Piwik. Piwik umożliwia nam tworzenie pseudo profili użytkowników i statystyk w czasie rzeczywistym. Zawierają one na przykład informacje o używanych wyszukiwarkach i wyszukiwanych frazach, języku użytkownika, kraju pochodzenia użytkownika, przeglądarkach i stosowanych pluginach, odsyłaczach, czasie przebywania na stronie, stronach wejściowych i wyjściowych, współczynniki przedwczesnego przerwania odwiedzin i adresach IP. W trakcie zapisywania adresu IP ostatnie dwa bajty adresu IP są maskowane, to znaczy, iż Twój adres IP zostanie zapisany w sposób anonimowy, w postaci skróconej. Dane przetworzone podczas analizy Piwik nie są przekazywane do innych programów lub usług lub nie są zestawiane z innymi Twoimi danymi (jeżeli w ogóle takie będą dostępne). Pliki dzienników Piwik są usuwane automatycznie po 30 dniach.

Tutaj można wyłączyć śledzenie na stronie avm.de oraz stronach międzynarodowych.

Stosowanie „ciasteczek" w kampaniach online

W ramach kampanii online również osoby trzecie przy pomocy AdServer Adform rejestrują ilość wejść do określonych treści na naszej stronie internetowej. W tym przypadku stosowane są „ciasteczka", które jednak rejestrują dane techniczne urządzenia a nie konkretnej osoby.

Śledzenie linków w biuletynie AVM

Linki w biuletynach osiadają unikalne ciągi znaków. Umożliwiają one rejestrację wykorzystania biuletynu przez poszczególnych odbiorców („śledzenie linków"). Nie jest wykorzystywana możliwość zbierania informacji osobowych. Rejestrowane są tylko takie dane związane z konkretną osobą, jak np.: jak często otwierane są nasze biuletyny przesyłane pocztą e-mail i jak często klikane są linki w biuletynie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych wskazówek dotyczących ochrony danych osobowych przy uwzględnieniu przepisów prawa ochrony danych.

Informacje prawne

Odpowiedzialność

Firma AVM Computersysteme Vertriebs GmbH nieustannie sprawdza i aktualizuje na bieżąco informacje, które udostępniane są na jej stronach internetowych. Pomimo skrupulatności, z jaką to robi, umieszczone dane mogą w międzyczasie ulec zmianie. Dlatego AVM nie bierze żadnej odpowiedzialności za zgodność z prawdą, kompletność czy aktualność udostępnionych informacji. Wszelka odpowiedzialność za szkody, które powstały w wyniku bezpośredniego lub pośredniego korzystania z niniejszych stron internetowych, jest wykluczona, o ile szkody te nie są konsekwencją zamierzonego działania lub rażącego zaniedbania i o ile nie występuje odpowiedzialność na podstawie wiążących postanowień prawnych.

Prawa autorskie

© AVM GmbH, Berlin, Niemcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki, animacje oraz wideo jak również ich rozmieszczenie na niniejszych stronach internetowych podlegają na całym świecie ochronie praw autorskich i innym ustawom dotyczącym ochrony. Niedozwolone użycie, reprodukcja lub przekazywanie pojedynczych treści lub kompletnych stron mogą mieć konsekwencje karne lub cywilnoprawne. AVM również zwraca uwagę na to, że umieszczone na tych stronach internetowych zdjęcia częściowo podlegają także prawu autorskiemu osób trzecich. Wszystkie adresy, które AVM publikuje na swojej stronie, służą wyłącznie celom informacyjnym. Komercyjne użycie przez osoby trzecie jest niedozwolone.

Znaki towarowe

O ile nie podano inaczej, wszystkie umieszczone na tej stronie znaki towarowe są prawnie chronionymi markami AVM GmbH. Dotyczy to przede wszystkim nazw produktów oraz logo. Microsoft, Windows oraz Logo Windows to marki należące do Microsoft Corporation w USA lub w innych krajach. Android jest marką Google, Inc. Bluetooth jest marką Bluetooth SIG, zarejestrowany i licencjonowany dla AVM GmbH. Wszystkie pozostałe nazwy produktów lub firm są markami należącymi do danych właścicieli.

Odsyłacze do zewnętrznych źródeł („linki“)

AVM jako oferent treści zgodnie z ogólnymi przepisami odpowiedzialny jest za „treści własne “, które prezentuje na swojej stronie. Należy rozróżniać między treściami własnymi a odsyłaczami do treści, które udostępniają inni oferenci. Poprzez odsyłacz AVM umożliwia skorzystanie z „treści obcych“. Za te treści AVM jest jednak tylko wtedy odpowiedzialna, gdy AVM uzyskuje o nich rzeczywistą wiedzę (dotyczy to również treści niezgodnych z prawem i karalnych) oraz dysponuje technicznych możliwościami, by przeszkodzić w ich używaniu.

W przypadku odsyłaczy mowa zawsze o „żywych“ (dynamicznych) linkach. AVM wprawdzie podczas pierwszego wejścia sprawdziła obcą treść, czy ta nie pociąga za sobą konsekwencji karnych lub cywilnoprawnych, AVM nie jest jednak prawnie zobowiązana, by nieustannie sprawdzać, czy treści, do których w swoich ofertach nawiązuje, nie uległy zmianom, które mogłyby na nowo stworzyć podstawę do odpowiedzialności karnej lub cywilnoprawnej. Dopiero w przypadku gdy AVM stwierdzi lub uzyska taką informację od innych, że konkretna oferta, do której AVM udostępnił odsyłacz, może pociągać za sobą konsekwencje karne lub cywilnoprawne, link do oferty zostanie zlikwidowany, o ile AVM dysponuje odpowiednimi ku temu technicznymi możliwościami.

AVM zastrzega sobie prawo do całkowitej lub częściowej zmiany, uzupełnienia lub usunięcia opublikowanych informacji.