Poleć:
Poradnik

Wszystko na temat bezpiecznych haseł

Hasła – podstawowe zasady

Nowoczesny komputer potrafi złamać proste kody i hasła typu "123456" czy "password" w zaledwie kilka chwil. W wielu przypadkach zbyt łatwe hasła to potencjalne ryzyko bezpieczeństwa. Stosując się do poniższych porad, zapewniasz swoim danym i swej tożsamości lepszą ochronę.

1. Bądź kreatywny

Przez jakiś czas obowiązywało zalecenie, zgodnie z którym dłuższe i bardziej skomplikowane hasło daje wyższy poziom bezpieczeństwa, teraz eksperci zalecają hasła, które „łatwo zapamiętać“, lecz „trudno zgadnąć“. Bądź więc kreatywny. Nadal ważne jest, by nie używać słów występujących w słownikach, ani sekwencji takich samych liter lub kolejnych cyfr. Amerykański urząd „National Institute of Standards and Technology (NIST)” zaleca użycie co najmniej ośmiu znaków, zaś niemieckie centrum konsumenckie - przynajmniej dziesięciu.

2. Używaj danego hasła tylko do jednego konta

Nie używaj tego samego hasła w kilku miejscach, lecz dla każdego konta zastosuj inne hasło na wypadek, gdyby jednak jedno z haseł zostało złamane.

3. Korzystaj z menedżera haseł

Będąc zarejestrowanym w wielu serwisach internetowych, posiadasz wiele kont z przypisanymi różnymi hasłami. Menedżer haseł pomoże nie stracić w nich rozeznania. Jedno jedyne hasło – hasło główne – zapewnia w tym narzędziu dostęp do wszystkich danych logowania. Alternatywnie możesz zapisywać hasła i przechowywać te notatki w bezpiecznym miejscu.

4. Wykradzione hasło? Sprawdź

Twoje prywatne dane i hasła mogą znajdować się już w obiegu. Poczdamski Instytut Hasso Plattnera umożliwia przeprowadzenie testu pod kątem kradzieży danych. Narzędzie "Identity Leak Checker" pozwala sprawdzić adresy e-mailowe i ustalić, czy wrażliwe dane znajdują się w obiegu internetowym.

Lista kontrolna – tak wybierzesz bezpieczne hasło

  • Używaj haseł, które łatwo zapamiętasz, ale które są trudne do odgadnięcia dla innych
  • Nie używaj w hasłach słów występujących w słowniku oraz nazw własnych
  • Centrum konsumenckie zaleca korzystanie z haseł składających się z przynajmniej dziesięciu znaków, zaś amerykański urząd NIST - z co najmniej ośmiu znaków
  • Dla każdego konta używaj innej nazwy użytkownika i oddzielnego hasła
  • Jeśli posiadasz wiele kont, rozważ korzystanie z menedżera kont z hasłem głównym
  • Korzystaj również z innych form kontroli tożsamości. Coraz więcej serwisów internetowych umożliwia dwustopniową weryfikację tożsamości. Przykładem jest wprowadzenie, oprócz zwykłego hasła, hasła jednorazowego TAN w przypadku bankowości elektronicznej.