Internet - ochrona przed zmanipulowanymi stronami www (CSRF)

Ataki Cross-Site Request Forgery“ (CSRF) polegają na niewidocznej z zewnątrz manipulacji danymi aplikacji sieciowej. W takim przypadku strona internetowa wykonuje w imieniu faktycznego użytkownika bez jego wiedzy czynności na innych stronach. Stanowi to zagrożenie dla użytkowników stron banków, mediów społecznościowych czy innych stron internetowych. Celem ataku może być także interfejs routera.

Chroń urządzenie FRITZ!Box

Jeśli podczas pierwszej konfiguracji dostęp do interfejsu urządzenia FRITZ!Box nie został zabezpieczony hasłem, to warto to teraz nadrobić. Jeśli zapomnisz hasła, pomoc znajdziesz tutaj (dostępne w języku angielskim). W żadnym wypadku nie należy korzystać z internetu z otwartym interfejsem użytkownika. Wychodząc z interfejsu użytkownika, należy zawsze wylogowywać się przy użyciu przycisku wylogowania.