WLAN - bezpieczny klucz sieciowy

Bezpieczny klucz sieciowy dla własnej sieci domowej

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia FRITZ!Box bezprzewodowe połączenie jest chronione kluczem WPA2. Jest on z reguły podany na spodzie urządzenia, ponadto jest zwykle automatycznie używany przy przywracaniu fabrycznych ustawień urządzenia FRITZ!Box. W celu zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa należy jednak indywidualnie zmienić ten ustawiony wcześniej klucz.

Łatwy dostęp do funkcji przez interfejs

Aby zmienić klucz zabezpieczający sieć WLAN, należy zalogować się w internetowym interfejsie urządzenia FRITZ!Box. Tam przejdź do zakładki „WLAN“ i wybierz zakładkę „Bezpieczeństwo“. Tutaj można nie tylko określić rodzaj szyfrowania, ale także bezpośrednio podać i zmienić klucz sieciowy WLAN.

Maksymalny poziom bezpieczeństwa dzięki dużej różnorodności

Podczas ustalania hasła do sieci WLAN przypominamy o ogólnych zasadach obowiązująych wszystkie hasła. Wybierz hasło, które będzie trudne do odgadnięcia. Zasadniczo odradza się korzystanie z faktycznie istniejących wyrazów. Lepiej wybrać „chaotyczną“ mieszaninę różnych znaków. Tworząc w ten sposób całkowicie przypadkowe hasło, zwiększasz bezpieczeństwo sieci domowej i danych.

Korzystanie ze wszystkich rodzajów znaków

Tworząc odpowiednie hasła, można korzystać nie tylko z małych i wielkich liter od A do Z. Można również używać spacji, cyfr od 0 do 9 oraz niektórych znaków specjalnych. Do tych ostatnich należą: ! "# $ % & ’ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~. Warto użyć długiego hasła: system wymaga hasła o długości od 8 do 63 znaków. Należy koniecznie zastosować hasło o takiej właśnie długości. Uwzględniając podczas wyboru hasła te czynniki, zapewniasz maksymalną ochronę bezprzewodowej sieci domowej.