FRITZ!Box i Xbox One – konfiguracja połączenia internetowego

FRITZ!Box i Xbox One – konfiguracja połączenia internetowego

Także Xbox One firmy Microsoft dzięki m.in. nastawionym na rywalizację i współpracę opcjom kilku graczy, usługom Cloud, czatu i społeczności zapewnia wiele funkcji wykorzystywanych przez kilku graczy. Aby z nich skorzystać, nawiąż bezprzewodowe połączenie przez WLAN lub skonfiguruj za pomocą przewodu połączenie z siecią domową i Internetem.

Xbox One – podłącz kabel i zacznij grać

Podobnie jak w przypadku PS4 najprostszym rozwiązaniem jest klasyczny kabel LAN. Podłącz jeden koniec kabla do portu LAN konsoli, który znajduje się z tyłu po prawej stronie. Następnie podłącz drugi koniec kabla do złącza urządzenia FRITZ!Box. Po włączeniu konsoli zostanie automatyczne nawiązane połączenie i nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych ustawień.

Konfiguracja WLAN w Xbox One

Podczas pierwszego uruchamiania konsoli możesz nawiązać połączenie WLAN za pomocą asystenta. Po prostu postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, wybierz nazwę sieci domowej z listy i wprowadź własny klucz sieciowy. Później punkt ten znajdziesz po wciśnięciu przycisku menu na kontrolerze w opcjach w części „Ustawienia sieci“.

Tutaj możesz dodać nową sieć WLAN do Xbox One. Wybierz sieć domową z listy, która wyświetli się po wyszukaniu dostępnych sieci, i zakończ czynność, wprowadzając klucz sieciowy. Jeśli zmienią się właściwości WLAN urządzenia FRITZ!Box (nazwa sieci, klucz), musisz w tym miejscu ponownie skonfigurować połączenie z Xbox One.

Test połączenia i usuwanie błędów

Po zarejestrowaniu Xbox One w sieci WLAN możesz w tym punkcie menu przeprowadzić test połączenia. Po pomyślnym zakończeniu testu możesz korzystać z internetowych funkcji konsoli. Jeśli nie można nawiązać połączenia, możesz użyć wbudowanej w system diagnostyki błędów. Możesz również ponownie wykonać konfigurację, ponieważ częstą przyczyną błędu jest błędne wpisanie klucza sieciowego.

W zależności od warunków mieszkaniowych rozwiązaniem lepszym od połączenia bezprzewodowego może być użycie kabla sieciowego. Odpowiedź na pytanie, który wariant jest lepszy, znajdziesz w kolejnym artykule poradnika. Aby przejść do szczegółowych informacji na temat połączenia z Xbox One z urządzeniem FRITZ!Box, kliknij tutaj.