WLAN czy połączenie kablowe – co jest lepsze z punktu widzenia gier?

następny >
Artykuł 7 z 7

WLAN czy połączenie kablowe – co jest lepsze z punktu widzenia gier?

Podczas gier online bardzo ważne jest szybkie i stabilne połączenie z Internetem. Podczas konfiguracji konsoli lub komputera można wybrać pomiędzy bezprzewodowym połączeniem przez WLAN a klasycznym kablem sieciowym. Sytuacja mieszkaniowa i ogólne wykorzystanie połączenia, ale także zainteresowanie grami online powodują, że albo jedna albo druga opcja jest bardziej atrakcyjna. Z tego poradnika dowiesz się, w jaki sposób na poziomie technicznym stworzyć optymalne warunki umożliwiające wielogodzinne granie i uzyskiwanie dobrych wyników. Ponadto przyjrzymy się dokładniej obu rodzajom połączenia na przykładzie konsoli PlayStation 4 firmy Sony.

1. Na co zwracać uwagę podczas grania online?
2. Porównanie WLAN i połączenia kablowego
3. Alternatywa: FRITZ!Powerline


1. Na co zwracać uwagę podczas grania online?

Ping, lag, latencja, szerokość pasma – nie tak łatwo mieć w tym rozeznanie. W idealnym przypadku wystarczy skonfigurować konsolę lub komputer przy wykorzystaniu wybranego rodzaju połączenia i można zacząć grać. Granie przez Internet z ludźmi z całego świata przebiega na tak wysokim poziomie technicznym, że nawet drobne elementy mogą mieć wpływ na połączenie. Dlatego należy upewnić się, że przynajmniej we własnej sieci zostały podjęte wszystkie odpowiednie kroki. Wiąże się z tym m.in. uzyskanie podstawowej wiedzy umożliwiającej trafną ocenę zjawisk występujących podczas gry.

Być może nie wszyscy gracze wiedzą, co znaczy powszechne w świecie gier online pojęcie „ping“. Ogólnie rzecz ujmując, jest to narzędzie diagnostyczne umożliwiające kontrolowanie połączeń sieciowych. Za pomocą narzędzia ping można sprawdzić, czy określeni użytkownicy są dostępni w sieci IP. W tym celu pomiędzy użytkownikami przesyłane są pakiety danych. Oprócz dostępności ważny jest także czas przesyłu pakietów do odbiorcy oraz pakietów zwrotnych z powrotem do nadawcy.

Jak powstają opóźnienia podczas gry

W kontekście gier ping wyświetla się jako liczba lub wykres z paskiem (podobnie jak symbol połączenia WLAN). W przypadku liczby wartość jest podawana w milisekundach (ms). Z narzędziem ping wiążą się także pojęcia „latencja” i „lag”. To pierwsze oznacza czas potrzebny na przekaz pakietów i można je porównać z narzędziem ping. Dokładniej rzecz ujmując, wyświetlany podczas gry czas podany w milisekundach to „czas latencji”. Im wyższa jest ta liczba, tym dłużej trwa przesyłanie pakietów z danymi gry na serwer oraz ich odbiór. Należy więc dbać o to, by wartość ping była jak najniższa lub latencja była niska. Cel ten można osiągnąć, wybierając odpowiedni serwer gier – np. umiejscowiony w Europie, a nie w Australii. Równie ważne jest optymalne połączenie sieci domowej z Internetem.

Zbyt wysoka wartość ping, niestabilne lub przeciążone połączenie prowadzi do pogorszenia wrażeń podczas gry. Nosi ono nazwę „lag” (po polsku: opóźnienie). Gracze, których połączenie jest słabe, potrzebują więcej czasu na przesłanie i odbiór ważnych pakietów danych. Prowadzi to do asynchronicznego wyświetlania obrazu podczas gry: wprowadzone dane są przesyłane później, rozwój gry na serwerze jest dużo bardziej „posunięty” w czasie niż obraz na ekranie gracza itp. W zależności od tolerancji serwera gracze posiadający słabe połączenie są opóźnieni w stosunku do bieżącej gry na rzecz innych graczy. Ze względu na złożoność, indywidualną konfigurację sieci poszczególnych użytkowników oraz lokalizację serwera nie można całkowicie wykluczyć zjawiska „lags”, niemniej wybierając właściwe połączenie, można je zminimalizować.

2. Porównanie WLAN i połączenia kablowego

Zarówno WLAN, jak i połączenie kablowe można szybko skonfigurować, zarządzanie połączeniem jest nieskomplikowane, a połączenie jest niezawodne. Występują jednak także różnice: największe zalety połączenia bezprzewodowego to elastyczność i praktycznie nieograniczona liczba urządzeń, z których można równocześnie korzystać. Oprócz komputera, Smart-TV itp. podczas konfiguracji sieci domowej można więc bez szczególnie dużego nakładu korzystać z konsoli PlayStation 4, Xbox One, Wii U. Zastosowanie routera FRITZ!Box 7490 umożliwia uzyskanie w sieci WLAN N (szybszy standard WLAN AC nie jest obsługiwany przez aktualnie używane konsole) transferu o prędkości sięgającej nawet 450 Mbit/s.

Na zrzucie ekranu widoczne są dane dotyczące wykorzystania łącza DSL 50 000 w praktyce. Wprawdzie widoczne na przykładzie konsoli PlayStation prędkości są jedynie wartościami szacunkowymi, można je jednak wykorzystać na potrzeby bardzo ogólnej oceny. W celu bezpośredniego porównania na drugim zdjęciu widoczna jest dokładna konstelacja z połączeniem kablowym. Widać, że przepustowość danych przy połączeniu kablowym i prędkości odbierania 7,2 Mbit/s jest lepsza niż w wersji bezprzewodowej. Prędkość wysyłania danych jest tak czy inaczej wyższa o 0,6 Mbit/s. Trend pokazuje, że połączenie kablowe jest lepiej dostosowane do gier online. Niezależnie od szacunkowych wartości obliczonych przez system, faktyczne odchylenia mogą być jeszcze większe.

Czy połączenie WLAN w ogóle nadaje się do gier?

Jaki ma wpływ na grę? Po analizie liczb lub różnicy można by dojść do wniosku, że połączenie WLAN nie nadaje się do grania. Tak jednak nie jest: wprawdzie szerokość pasma, a tym samym przesył danych odgrywa podczas gry ważną, lecz nie najważniejszą rolę. Setki megabajtów danych nie są przesyłane stale, ponieważ większość gier wykonuje obliczenia obsługiwanych treści lokalnie, a przez Internet wymieniane są jedynie informacje na temat synchronizacji bohaterów i postępów w grze poszczególnych użytkowników. Ilość danych w tych pakietach nie jest tak duża, dlatego tę stosunkowo niewielką ilość przekazywanych danych można w przypadku WLAN pominąć.

Regularnie niższa wartość ping oraz, w idealnym przypadku, brak odchyleń są ważniejsze niż sama tylko szerokość pasma – a wtedy połączenie WLAN jest niestety bardziej narażone na występujące okazyjnie usterki i wahania. Dlatego w przypadku przekazu bezprzewodowego mimo wystarczająco dużej szerokości pasma może okazyjnie dochodzić do zakłóceń, które przy połączeniu kablowym by nie wystąpiły. Oznacza to jednak nic więcej niż tylko to, że granie przy wykorzystaniu WLAN jest potencjalnie bardziej narażone na zakłócenia. W praktyce oba rozwiązania mogą sprawdzać się tak samo dobrze.

3. Alternatywa: FRITZ!Powerline

Wolisz podłączyć urządzenie FRITZ!Box do kabla, lecz ze względu na konfigurację, ściany lub montaż kabli na długich odcinkach nie jest to łatwe? W takim przypadku wystarczy sięgnąć po adapter FRITZ!Powerline. Adapter należy podłączyć do gniazda ściennego w pobliżu urządzenia FRITZ!Box i urządzeń obsługujących gry – dane będą wówczas przekazywane poprzez instalację elektryczną. W ten sposób można połączyć zalety połączenia kablowego i WLAN: dane są przenoszone w sposób ekranowany i transfer nie jest objęty ryzykiem odchyleń.

Adapter FRITZ!Powerline pozwala jednak zachować elastyczność: potrzebne są jedynie dwa wolne gniazdka ścienne. Na ostatnim zrzucie ekranu widać, jak wyglądają prędkości przekazu adaptera FRITZ!Powerline 540E w porównaniu do dwóch innych rodzajów połączenia. Widać, że prędkość pobierania i wysyłania jest z niewielkimi odchyleniami w dół raczej zbliżona do prędkości uzyskiwanej przy połączeniu LAN.

Wnioski

WNIOSEK: najlepszą opcją dla graczy jest połączenie kablowe. Decydujące jest przy tym przede wszystkim jak najstabilniejsze połączenie. Usterki w sieci WLAN mogą, choć nie muszą negatywnie oddziaływać na stabilność połączenia lub prędkość przekazu danych podczas grania. Prawdopodobieństwo wystąpienia usterek jest wyższe przy połączeniu WLAN niż w przypadku połączeń kablowych przez LAN. Im szybsza jest gra i im więcej informacji musi być przekazywanych, tym więcej pakietów jest przesyłanych i odbieranych przez Internet. Dlatego osoby, które grają dużo, powinny w miarę możliwości wybrać połączenie kablowe. Adapter FRITZ!Powerline to przy tym coś więcej niż tylko alternatywa dla montażu długich kabli.

następny >
Artykuł 7 z 7