Poleć:
Poradnik

Wi-Fi od A do Z: pojęcia i skróty

Wi-Fi 6, WPA3, VHT160 – takie skróty napotyka się, czytając o Wi-Fi, jednak nie od razu wiadomo, co się za nimi kryje.

Ten niewielki glosariusz pomoże zapoznać się z najważniejszymi skrótami oraz je odpowiednio przyporządkować.

Ogólne skróty i pojęcia

WLAN

WLAN to skrót od „Wireless Local Area Network“, czyli lokalna sieć bezprzewodowa. Jest to bezprzewodowa alternatywa kablowej sieci lokalnej (LAN).

Wi-Fi

Popularny termin „Wi-Fi“ przyjął się w wielu regionach jako określenie WLAN. Wi-Fi to nawiązanie do Hi-Fi (High Fidelity), terminu z tematyki audio.

SSID

SSID (Service Set Identifier) to dowolnie wybierana nazwa bezprzewodowej sieci Wi-Fi. W przypadku FRITZ!Box 7590 nazwa w ustawieniach fabrycznych to np. „FRITZ!Box 7590 FM“ – pod tą nazwą urządzenia końcowe, jak np. smartfony czy laptopy, mogą znaleźć sieć bezprzewodową. SSID można w dowolnym momencie zmienić w interfejsie użytkownika FRITZ!Box.

MAC

Każde urządzenie sieciowe posiada unikatowy adres MAC (adres Media Access Control), za pomocą którego jest jednoznacznie identyfikowane przez inne urządzenia. Jest to przydatne dla Mesh Steering lub akceptowania lub blokowania urządzeń sieciowych (Wi-Fi) w sieci domowej.

Wzmacniacz Wi-Fi

Sygnał Wi-Fi stacji bazowej Wi-Fi nie ma dowolnie dużego zasięgu – w zależności od otoczenia w niektórych zakątkach mieszkania lub domu sygnał Wi-Fi jest zbyt słaby. Wzmacniacz (repeater) Wi-Fi, jak np. FRITZ!Repeater, idzie z pomocą, zapewniając zasięg Wi-Fi tam, gdzie jest potrzebny.

Mesh

Jako mesh (ang. sieć) określa się środowiska Wi-Fi, w których kilka komponentów Wi-Fi – na przykład FRITZ!Box i FRITZ!Repeater – odpowiada za lepszy zasięg Wi-Fi na danej powierzchni. W trybie mesh urządzenia FRITZ!, jak FRITZ!Repeater i FRITZ!Powerline, korzystają z tych samym ustawień. Ponadto klienci Wi-Fi, np. smartfony, mogą zostać przesterowani do Wi-Fi o aktualnie najlepszym zasięgu – zapewniając optymalne korzystanie z internetu.

Standardy Wi-Fi

Pierwszy standard Wi-Fi został stworzony w 1997 roku i umożliwiał przesyłanie danych z prędkością od 1 do 2 Mbit/s. Od tego czasu wiele się wydarzyło: Wi-Fi 6 osiąga prędkość do 6 Gbit/s. Tutaj znajdują się najważniejsze informacje na temat standardów Wi-Fi oraz ich twórców.

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE, zwykle wymawiane jako „i triple e“) określa szereg standardów technicznych, między innymi standardu IEEE 802.3 (LAN) oraz IEEE 802.11 (Wi-Fi).

802.11

Techniczne specyfikacje Wi-Fi są określane przez IEEE. Organizacja ta nazywa swoje standardy z „rodziny 802“ (Wi-Fi) w schemacie IEEE 802.11a, 802.11n lub 802.11ac. W niektórych krajach przyjęła się krótka wersja „Wi-Fi AC“.

WFA

O rozwój technologii Wi-Fi dba Wi-Fi-Alliance (WFA). Jest to zrzeszenie organizacji skupionych wokół tematu Wi-Fi. WFA oferuje m.in. testy interoperacyjności urządzeń Wi-Fi.

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 korzysta z numeracji standardów Wi-Fi i zawiera szereg sprytnych trików zapewniających szybkie Wi-Fi większej liczbie urządzeń. Wi-Fi 6 jest przy tym zaprojektowane tak, by optymalnie rozdzielać dostępną w Wi-Fi szerokość pasma. Więcej informacji zwiera poradnik nt. Wi-Fi 6.

WLAN ac

WLAN ac z roku 2013 zapewnia dużą prędkość Wi-Fi w paśmie 5 GHz. Standard ten jest znany także jako Wi-Fi 5.

WLAN n

WLAN n czy Wi-Fi 4? To dwa określenia tego samego zjawiska: standard Wi-Fi z roku 2009 do dziś jest podstawą dla Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz.

Wi-Fi b, g, a

Te trzy starsze standardy Wi-Fi rzadko znajdują już zastosowanie, niemniej w latach 10. XXI wieku stanowiły przełom w dziedzinie bezprzewodowego internetu.

   

Bezpieczeństwo Wi-Fi

Za bezpieczeństwo Wi-Fi odpowiada wiele metod i technologii. Tutaj opisane są w skrócie najważniejsze z nich.

WPA, WPA2, WPA3

Wi-Fi Protected Accesss 2 (WPA2) zapewnia od 2004 roku bezpieczne przekazywanie danych w sieci Wi-Fi. Ta metoda szyfrowania wykorzystuje, w odróżnieniu od wcześniejszych standardów, m.in. dynamiczne klucze w celu zapewnienia dodatkowej ochrony przed atakami. W 2018 roku WFA zapowiedział następcę, WPA3, który m.in. obowiązkowo aktywuje PMF i zapewnia wyższy poziom zabezpieczeń przed tak zwanymi „atakami słownikowymi“.

CCMP

Aby połączyć urządzenie z bezprzewodową siecią Wi-Fi, należy podać nie tylko SSID, ale też klucz sieciowy Wi-Fi. Pełni on rolę hasła dostępowego. W produktach FRITZ! z Wi-Fi można w zakresie bezpieczeństwa Wi-Fi klucza sieciowego Wi-Fi wybrać tryb WPA „WPA2 (CCMP)“. Jest to skrót nazwy "Counter-Mode/CBC-MAC Protocol", który korzysta z połączenia różnych algorytmów kryptograficznych.

PMF

Tak zwane „Protected Management Frames“ (PMF) zapewniają lepszą ochronę połączenia Wi-Fi na etapie nawiązywania połączenia.

OWE

Opportunistic Wireless Encryption (OWE) zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa w środowiskach Wi-Fi, które nie korzystają lub nie chcą korzystać z zabezpieczenia hasłem, na przykład otwarte hotspoty. Klient Wi-Fi i stacja bazowa mogą z pomocą OWE określić sposób szyfrowania przekazywanych danych. OWE jest też czasem określane jako „Wi-Fi Certified Enhanced Open“.

WPS

Urządzenia Wi-Fi, które obsługują metodę WPS (Wi-Fi Protected Setup), mogą szybko i wygodnie, poprzez wciśnięcie przycisku lub podanie kodu PIN, łączyć się z siecią bezprzewodową posiadanego urządzenia FRITZ! Ustawienia szyfrowania FRITZ!Box są przy tym bezpiecznie przenoszone do urządzenia obsługującego Wi-Fi i zapisywane przez nie na stałe.

   

Specjalne technologie Wi-Fi

Wi-Fi jest zwykle bardzo proste w użytkowaniu: wystarczy wybrać nazwę Wi-Fi z listy, podać hasło i już. Bezproblemowe korzystanie z sieci wymaga zastosowania kompleksowych technologii. Prezentujemy je tu dla lepszej orientacji.

2,4 + 5 GHz

Wi-Fi działa w dwóch zakresach częstotliwości, w zakresie 2,4 GHz oraz 5 GHz. Warto wiedzieć: w paśmie 2,4 GHz jest największy zasięg Wi-Fi, w paśmie 5 GHz osiągane są najwyższe prędkości.

Kanał Wi-Fi

Spektrum radiowe transmisji Wi-Fi jest podzielone na kanały. Ich szerokość wynosi zwykle 20 MHz. Przy wyższych prędkościach można wykorzystać dwa kanały razem jako jeden kanał o szerokości 40 MHz.

HE80

„High Efficiency 80“ oznacza, że obsługiwana jest szerokość kanału 80 MHz.

VHT160

„Very High Throughput 160“ umożliwia korzystanie z kanałów Wi-Fi o szerokości pasma 160 MHz. VHT160 jest dostępny w paśmie częstotliwości 5 GHz w przypadku połączeń z nowszymi standardami Wi-Fi 5 i Wi-Fi 6.

MIMO, MU-MIMO

MIMO to skrót od „Multiple Input, multiple Output“. Urządzenia posiadające technologię MIMO posiadają kilka anten i dlatego mogą jednocześnie wysyłać lub odbierać kilka strumieni danych. Zapewnia to osiągnięcie wyższych prędkości. W trybie Single User (rzadziej: SU-MIMO) przebiega to pomiędzy klientem Wi-Fi a stacją bazową. MU-MIMO (Multi-User MIMO) daje dodatkowo możliwość jednoczesnego połączenia z kilkoma klientami Wi-Fi.

OFDMA

Orthogonal Frequency Division Multiple Access. Długa nazwa technologii o bardzo praktycznych cechach. Konkretnie chodzi o metodę wykorzystywaną na przykład przez Wi-Fi 6 do przesyłania danych między klientem Wi-Fi a stacją bazową. Redukuje latencje i pozwala dostarczyć w jednym pakiecie dane kilku klientów.

QAM

Kwadraturowa modulacja amplitudowo-fazowa. Kolejna długa nazwa metody przekazywania danych. Często poprzedzana jest liczbą (na przykład 4QAM, 8QAM, 16QAM itd.). Liczba oznacza liczbę symboli, które mogą być jednocześnie przekazywane. Przykład: 16QAM oznacza 16 symboli, przekazuje zatem 4 bity.

DFS

Szczególnie w paśmie 5 GHz Wi-Fi nie jest głównym użytkownikiem pasma, na przykład radary nadzoru ruchu lotniczego mają pierwszeństwo. Dynamic Frequency Selection określa sposób kontrolowania zakresu częstotliwości przez stację bazową Wi-Fi pod kątem użytkowników priorytetowych – na kontrolę przeznaczonych jest kilka minut. Zero Wait DFS umożliwia kontrolę pasma pod kątem użytkowników priorytetowych oraz korzystanie z zakresu częstotliwości bez czasu oczekiwania.