Poleć:
Poradnik

Korzystaj z funkcji automatycznych aktualizacji

Wersja 6.20 oprogramowania FRITZ!OS została wzbogacona o funkcję automatycznych aktualizacji. Dzięki temu nie przegapisz żadnej aktualizacji systemu operacyjnego urządzenia FRITZ!Box i możesz od razu korzystać z nowych funkjci. W punkcie menu „System“ oraz „Aktualizacja“ w intefejsie użytkownika dostępne są po kliknięciu na zakładkę „Automatyczna aktualizacja“ trzy opcje regularnych aktualizacji.

Automatyczna instalacja nowej wersji

Najbardziej wygodnym dla użytkownika rozwiązaniem jest otrzymywanie informacji o dostępności nowej wersji oprogramowania FRITZ!OS oraz automatyczne jej pobieranie i instalowanie. Urządzenie FRITZ!Box wybiera dogogny moment instalacji, np. w nocy, i automatycznie wgrywa aktualizację. Zostanie przy tym na chwilę przerwane połączenie internetowe i telefoniczne – po przywróceniu połączenia router FRITZ!Box pracuje z wykorzystaniem nowej wersji systemu operacyjnego.

Automatycznie instaluj niezbędne aktualizacje

To ustawienie obejmuje rozszerzenia uznane przez firmę AVM za konieczne, np. aktualizacje zabezpieczeń. Podobnie jak w przypadku pierwszej możliwości, użytkownik otrzymuje informacje o dostępnej aktualizacji, a urządzenie FRITZ!Box automatycznie pobiera pliki. Także w tym przypadku router wybiera dogodny moment instalacji, tak by nie wpływała ona negatywnie na korzystanie z urządzenia.

Informuj o nowych wersjach oprogramowania FRITZ!OS

Po wybraniu tej opcji użytkownik otrzymuje jedynie informację o dostępnej aktualizacji. Informacja ta jest podawana na stronie startowej interfejsu użytkownika lub poprzez skonfigurowaną usługę Push Mail. Należy przy tym pamiętać, że jeśli aktualizacja zostanie zainstalowana w późniejszym terminie, przed jego upływem urządzenie FRITZ!Box będzie nadal pracować ze starą wersją oprogramowania. Dlatego firma AVM poleca włączenie opcji automatycznej instalacji przynajmniej koniecznych aktualizacji.