Poleć:
Poradnik

Przeniesienie ustawień na inny router FRITZ!Box

Nowo zakupiony router FRITZ!Box nie wymaga przeprowadzania pełnej konfiguracji — istnieje możliwość zapisania danych i ustawień na dotychczasowym urządzeniu i ich ponownego aktywowania w późniejszym terminie na tym samym bądź innym routerze. Jednak ta funkcja sprawdza się także w innych przypadkach.

Krok pierwszy: wykonanie kopii zapasowej

Wszystkie aktualne modele FRITZ!Box umożliwiają wykonanie kopii zapasowej danych konfiguracyjnych. W celu przeprowadzenia tej czynności należy zalogować się do interfejsu użytkownika urządzenia FRITZ!Box i kliknąć opcję „System” na pasku nawigacyjnym, a następnie wybrać „Wykonanie kopii zapasowej”. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Należy zapamiętać przydzielone w tym miejscu hasło — bez niego nie będzie można później użyć pliku kopii zapasowej.

Ewentualnie można też utworzyć kopię zapasową w sposób w pełni automatyczny za pomocą usługi Push Service o tej samej nazwie. W takim przypadku podczas ładowania ustawień fabrycznych lub podczas aktualizacji oprogramowania FRITZ!OS ustawienia zostaną automatycznie wysłane na wskazany adres e-mail.

Krok drugi: przywrócenie konfiguracji

W celu załadowania ustawień należy kliknąć tę samą opcję w interfejsie użytkownika, jak w przypadku tworzenia kopii zapasowej. Następnie należy jednak wybrać zakładkę „Przywracanie ustawień” znajdującą się w górnej części ekranu. W stosownym polu należy wskazać plik, który został utworzony i zapisany w pierwszym kroku. Na koniec konieczne jest podanie hasła. Istnieje możliwość przeprowadzenia pełnego lub częściowego przywrócenia ustawień (z odpowiednimi opcjami do wyboru). Po załadowaniu pliku i przywróceniu ustawień router FRITZ!Box uruchomi się ponownie.

Przeniesienie ustawień — kiedy znajduje zastosowanie?

Po wymianie routera FRITZ!Box na nowszy model z tej samej serii można przejąć wszystkie ustawienia zapisane na dotychczasowym urządzeniu. Ustawienia mogą obejmować np. dane dostępu do Internetu, dane odblokowania portów, dane użytkowników, ustawienia protokołu DHCP i sieci WLAN, ale również dane i książki telefoniczne oraz listy połączeń.

W przypadku wymiany routera na nowszy model można przeprowadzić tylko pełne przeniesienie ustawień. Dotyczy to przykładowo funkcji obsługiwanych przez oba urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej bazie wiedzy.

Nawet jeśli wymiana urządzenia nie jest planowana, zalecane jest wykonanie kopii zapasowej. Może ona zawsze okazać się przydatna.