Warunki użytkowania

Przedstawiciele mediów mogą korzystać z określonych elementów i marek umieszczonych na stronach internetowych AVM, na przykład ze zdjęć firmy AVM dla prasy do publikacji internetowych oraz drukowanych. Obowiązują przy tym następujące warunki:

  1. Obowiązuje umowa o użytkowanie w aktulanym brzmieniu, którą uznaje się za zawartą w momencie wykorzystania elementu lub marki.
  2. Można korzystać jedynie z pojedynczych elementów naszej strony internetowej
  3. Ogólny przekaz Państwa strony internetowej powinien skupiać się na innych elementach niż wykorzystane elementy firmy AVM. Oznacza to w szczególności, że przeciętny, rozsądny użytkownik Państwa strony internetowej nie może odnieść błędnego wrażenia, że jest to strona internetowa firmy AVM, przedsiębiorstwa powiązanego biznesowo z firmą AVM lub przedsiębiorstwa ściśle związanego z firmą AVM.
  4. Przy każdym wykorzystanym elemencie należy podać jako źródło firmę AVM . Jeśli na materiałach są umieszczone np. informacje o prawach autorskich, nie należy zmieniać ich formy, powodować, że będą nierozpoznawalne, usuwać ich lub przedstawiać w inny, nieczytelny sposób.
  5. Jeśli format Państwa strony internetowej doprowadzi do wysunięcia roszczeń względem firmy AVM (np. na podstawie rzekomego złamania praw związanych z marką itp.), są Państwo zobowiązani zwolnić nas z tych roszczeń po pierwszym wezwaniu. Postanowienie to nie znajduje zastosowania, jeśli wykorzystany przez Państwa element strony internetowej firmy AVM skutkowałby wysunięciem takich roszczeń niezależnie od wyglądu Państwa strony.
  6. Ewentualne przekazanie przez firmę AVM indywidualnego zezwolenia na wykorzystanie poszczególnych elementów nie zwalnia Państwa z obowiązku przeprowadzenia wykonywanej na własną odpowiedzialność (także prawną) kontroli materiałów, w szczególności kontroli formy i treści przekazywanych na Państwa stronie internetowej. Obowiązują również przy tym wymienione wyżej warunki.
  7. Wykorzystując elementy strony internetowej firmy AVM, akceptują Państwo powyższe warunki.