To the knowledge base
Dokument informacyjny #619
FRITZ!App TV
Ten dokument pomocniczy jest dostępny dla następujących produktów:

Using FRITZ!Apps on smartphones with modified firmware

The use of FRITZ!Apps on devices with modified firmware is not actively prevented. However, we do not take modified devices into account when developing FRITZ!Apps.