Konfiguracja wzmacniacza FRITZ!WLAN Repeater

Wzmacniacz FRITZ!WLAN Repeater można łatwo skonfigurować jednym naciśnięciem przycisku poprzez WPS lub za pomocą asystenta konfiguracji w przeglądarce.

Nawiązywanie połączenia WLAN za pomocą WPS

1. Podłącz wzmacniacz FRITZ!WLAN Repeater do gniazdka elektrycznego znajdującego się w pobliżu urządzenia FRITZ!Box.

2. Wciśnij i przytrzymaj przez ok. 6 sekund przycisk „WPS” na wzmacniaczu FRITZ!WLAN Repeater, dopóki dioda „WLAN” nie zacznie migać.

3. Wciśnij i przytrzymaj (6 sekund) przycisk „WLAN” na FRITZ!Box, dopóki dioda „WLAN” nie zacznie migać. Alternatywnie wciśnij krótko przycisk „WPS” – jeśli znajduje się na urządzeniu.

Nawiązywanie połączenia WLAN za pomocą przeglądarki

1. Podłącz wzmacniacz FRITZ!WLAN Repeater do gniazdka elektrycznego znajdującego się w pobliżu urządzenia FRITZ!Box.

2. Utwórz w komputerze połączenie WLAN ze wzmacniaczem FRITZ!WLAN Repeater. Przypisany klucz sieciowy WLAN wzmacniacza FRITZ!WLAN Repeater to 00 00 00 00 (8 × zero).

3. Po pomyślnym pierwszym zalogowaniu do wzmacniacza FRITZ!WLAN Repeater wpisz w przeglądarce hasło „fritz.repeater”. Następnie asystent wzmacniacza FRITZ!WLAN Repeater poprowadzi Cię przez kolejne kroki konfiguracji.

Opcjonalnie w przypadku wzmacniacza FRITZ!WLAN Repeater z dodatkowym przyłączem ethernetowym: Można nawiązać połączenie z komputerem także poprzez kabel LAN, uruchomić w przeglądarce „fritz.repeater” i postępować zgodnie ze wskazówkami asystenta konfiguracji.

Po nawiązaniu połączenia WLAN

Po nawiązaniu połączenia WLAN w razie potrzeby można podłączyć wzmacniacz FRITZ!WLAN Repeater do innego gniazdka elektrycznego w miejscu użytkowania urządzenia. Najlepiej wybrać miejsce mniej więcej w połowie drogi między wzmacniaczem FRITZ!Box a innymi używanymi urządzeniami WLAN. Dioda siły sygnału na wzmacniaczu FRITZ!WLAN Repeater pomaga wybrać optymalne gniazdko.