Strefa pobierania

W dziale plików do pobrania znajdziesz darmowe aktualizacje do swoich produktów z rodziny FRITZ!. Wybierz swój produkt i dzięki aktualizacjom korzystaj z nowych funkcji oraz rozszerzeń oferowanym przez inżynierów oprogramowania AVM. Treści te są dostępne w języku angielskim.

Info on ISDN CAPI Port Driver

________________________________________________________________________________

The AVM ISDN CAPI Port driver is based on CAPI 2.0. It can be used to establish
dial-up connections under Windows 7/Vista/XP/2000 (32 Bit Versions) to the Internet
or to other remote Windows 7/Vista/XP/2000 sites.

The self-extracting archive in this subdirectory contains the current
controller software. Please copy the file onto your computer and execute it.

In the subdirectory \programs the subdirectory

\AVM_update\<Product name>...

will be created. It contains all files required for the installation.
Please install the controller software using the installation procedure
provided by your specific operating system and refer to the readme file.
If you want to regain space on your hard disk, delete the archive
and the subdirectory after the installation.

The archive contains controller software for

Software : AVM ISDN CAPI Port driver for Windows 7/Vista/XP/2000 (32Bit)
Operating system: Windows 7/ Vista / XP / 2000
Version: 01.05.00
Build: 09.10.02
New features: - Support for Windows 7 (32 Bit)
- new installer
- update documentation

________________________________________________________________________________