Warunki gwarancji

Informacje na temat gwarancji producenta AVM

Obowiązujący okres gwarancji jest podany w podręczniku lub skróconej instrukcji obsługi do produktu.

W razie problemów z obsługą produktu lub podejrzenia usterki technicznej należy zwrócić się do naszego działu pomocy technicznej.

W żadnym wypadku nie należy bez wezwania odsyłać produktów do firmy AVM. Przesłane bez wezwania produkty nie będą niestety odsyłane ani przetwarzane. Nasz dział pomocy technicznej służy pomocą i informuje o aktualnym statusie sprawy gwarancyjnej.

Jeśli w urządzeniu zostanie zdiagnozowana usterka, nasz dział pomocy technicznej przyznaje tzw. „numer RMA”, który uprawnia do odesłania produktu. Numer RMA należy umieścić na odpowiednio ofrankowanej przesyłce (nie paczuszce) w widoczny i czytelny sposób (drukowanymi literami).

Produkt należy przesłać w przeciągu 14 dni od momentu nadania numeru RMA. Produkt należy zawsze odsyłać bez oryginalnego kartonu i wyposażenia dodatkowego, należy go starannie zapakować i zabezpieczyć na czas transportu. Firma AVM nie przejmuje odpowiedzialności za uszkodzenia transportowe. Należy ZAWSZE dołączyć dowód zakupu urządzenia.

Firma AVM opłaca transport naprawionego lub wymienionego produktu.

Przesyłki bez numeru RMA, przesyłki nieofrankowane lub niewystarczająco ofrankowane oraz przesyłki bez dołączonego dowodu zakupu zostaną odesłane na koszt nadawcy!

Jeśli usterka urządzenia powstała z winy klienta (złamana antena, uszkodzenia burzowe, wygięte styki, uszkodzenie wskutek oddziaływania wody itp.), firma AVM zastrzega sobie prawo do odesłania urządzenia bez naprawy oraz naliczenie ryczałtowej opłaty administracyjnej w wysokości 35 €.