Poleć:
Smartfony w sieci domowej

Eksport listy kontaktów ze smartfona do FRITZ!Box

Wgranie listy kontaktów do router FRITZ!Box

Chcesz korzystać z listy kontaktów ze smartfona także w sieci stacjonarnej przez FRITZ!Fon? Możesz ją w prosty sposób zaimportować do książki telefonicznej urządzenia FRITZ!Box. Potrzebny jest do tego smartfon z systemem Android lub iOS oraz bezpłatna aplikacja FRITZ!App Fon. Dzięki aplikacji możesz korzystać ze smartfona przez WLAN tak jak z telefonu sieci stacjonarnej – eksport książki adresowej w drugim kierunku to funkcja dodatkowa.

Aby przekaz danych był skuteczny, należy najpierw wprowadzić w smartfonie kilka ustawień. Jeśli przygotujesz wewnętrzną książkę adresową smartfona w taki sposób, by można z niej było korzystać także przez router FRITZ!Box, skorzystasz z dużej elastyczności.

Eksport z telefonu, import do urządzenia FRITZ!Box

Kliknięcie na przycisk „Export contacts“ znajdujący się w aplikacji FRITZ!App Fon w zakładce „More“ rozpocznie przekaz danych. Smartfon formułuje automatycznie nowy e-mail z listą kontaków w załączniku. Wprowadź swój adres e-mail w polu odbiorcy. W ten sposób lista kontaktów została przesłana ze smartfona do skrzynki e-mailowej.

Sprawdź teraz pocztę w komputerze i pobierz załączony plik. Następnie otwórz interfejs użytkownika urządzenia FRITZ!Box i zaloguj się. W punkcie menu „Telephony“ i „Telephone Book“ możesz utworzyć nową książkę telefoniczną lub nadpisać istniejącą. W urządzeniu FRITZ!Box można skonfigurować dowolną liczbę książek telefonicznych – nie ma górnej granicy.

Utworzenie kopii zapasowej starych danych

W obu przypadkach dostępny jest przycisk „Restore“. Kliknij na przycisk i wybierz w nowym oknie plik pobrany wcześniej ze skrzynki e-mailowej. Następnie potwierdź czynność, wciskając odpowiedni przycisk, a lista kontaktów zostanie przeniesiona ze smartfona do urządzenia FRITZ!Box.

Jeśli podczas tej procedury nie utworzysz nowej książki telefonicznej, lecz nadpiszesz istniejącą, jej wpisy zostaną utracone. Dlatego wcześniej należy koniecznie utworzyć kopię zapasową. Niemniej nie ma możliwości nadpisania książki skonfigurowanej w urządzeniu FRITZ!Box jako „Książka telefoniczna online”. Po uwzględnieniu tych wskazówek można już korzystać w sieci domowej z listy kontaktów ze smartfona.

Poszczególne kroki są opisane tutaj w Bazie Wiedzy.