Poleć:
Poradnik

FIFA, CoD & Co: Najlepsze warunki dla gier online

Dla pasjonatów wirtualnego futbolu jesienią zaczyna się nowy sezon: W tym czasie producenci Konami i Electronic Arts publikują nowości w zakresie symulacji rozgrywek piłki nożnej Pro Evolution Soccer lub FIFA. Dotyczy to nie tylko gier rozgrywanych w trybie jednego gracza. Mecze odbywają się także online na komputerze osobistym, na konsoli Xbox i na PlayStation. Oprócz wysportowanej drużyny i bożyszcza futbolu przy kontrolerze różnicę pomiędzy ligą światową a ligą lokalną może wyznaczyć kilka podstawowych ustawień w sieci domowej. W oparciu o przykład gry FIFA 21 na PS4 zgłębiliśmy kwestię optymalnej konfiguracji FRITZ!Box, dzięki której granie online przebiega bez zakłóceń.

1. Jak działa gra online?
2. UPnP – Ważny standard
3. Co to jest typ NAT?
4. Alternatywa: Ręczne otwieranie portów

1. Jak działa gra online?

Podczas gry w piłkę nożną zwykle rywalizuje dwóch graczy. Jednakże, w zależności od trybu gry, może do niej dołączyć jeszcze wiele innych osób. Ponadto za pomocą sieci PlayStation można zaprosić także zaprzyjaźnionych graczy jako obserwatorów. Wtedy oni stają się – w dosłownym znaczeniu tego słowa – widzami. W innych grach może walczyć ze sobą lub przeciw sobie do 64 graczy.

Dla przebiegu partii pod względem technicznym są zawsze ważne trzy czynniki: (obaj) gracze przy swoich urządzeniach w swojej sieci domowej oraz serwery gier, za pomocą których odbywa się komunikacja. Serwery gier przekazują informacje istotne dla gry poprzez transfer małych pakietów danych. Do informacji tych należą, przykładowo, informacje o pozycji graczy i piłki, aktualne wyniki meczu, minuta gry i kolizje między obiektami. Sama gra jest pobierana na konsole poszczególnych graczy.

Dla kwestii utrzymania połączenia i aby gra nadal sprawiała przyjemność, niezwykle istotną kwestią jest wymiana tych pakietów danych bez jakiegokolwiek opóźnienia lub z bardzo niewielkim opóźnieniem. Jeśli opóźnienie jest zbyt duże, dochodzi do tzw. „lagów”. Obraz zatrzymuje się na krótko. W rzeczywistości gra znajduje się w dalszym punkcie, niż jest to widoczne na ekranie, dźwięk nie jest zsynchronizowany z obrazem, a dane wprowadzane na kontrolerze zostają przetransmitowane z opóźnieniem bądź w ogóle nie zostaną przetransmitowane. Wskutek opóźnienia w transmisji informacji właściwie spokojny pojedynek na środku pola szybko kończy się niekontrolowanym wślizgiem we własne pole karne i punktem po stronie przeciwnika.

2. UPnP – Ważny standard

U wielu graczy usługi online działają jednak zawsze bez problemu. Nie muszą oni zajmować się ustawieniami routera. Przyczyna: zastosowanie Universal Plug & Play – lub krótko: UPnP. UPnP to zbiór standardowych protokołów sieciowych i formatów danych, za pomocą których różne urządzenia są włączane poprzez sieć IP. Upraszczając: dzięki standardowi UPnP zapora pozwala na komunikowanie się wszystkich programów, którego tego wymagają, z Internetem. Wszystkie aktualne modele FRITZ!Box obsługują UPnP, dzięki czemu komunikacja sprzętu, na którym grają uczestnicy, w trybie online w większości przypadków przebiega bez większych problemów.

Czym jest jednak dokładnie UPnP? W celu zabezpieczenia routera FRITZ!Box przed niepożądanym dostępem działa na nim m.in. zapora. Mówiąc obrazowo, pozwala ona wysyłać i odbierać „dobre” programy, a odmawia dostępu „złemu” oprogramowaniu. Komunikacja odbywa się za pomocą portów. Porty są elementami adresu sieciowego, za pomocą którego przesyłane są wspomniane pakiety danych. Sieć FIFA i sieć PlayStation wysyłają oraz odbierają dane na określonych portach. Dzięki standardowi UPnP zapora FRITZ!Box wykrywa, że PlayStation chce przesłać dane, wiedząc przy tym, że chodzi o zaufane treści i otwiera na czas komunikacji port. Podczas odbioru danych przepuszcza ona na odpowiednich portach dane, po czym zamyka ponownie dostęp. Zaletą tego inteligentnego systemu jest to, że nie wymaga on dodatkowej konfiguracji i zapewnia duże bezpieczeństwo.

Opcja włączania i wyłączania UPnP dostępna jest w interfejsie użytkownika FRITZ!Box w następującym miejscu: „Internet” => „Udostępniania” => „Udostępnianie Portów”.

3. Co to jest typ NAT?

Jeśli podczas nawiązywania i utrzymywania połączenia online pojawiają się problemy, pakiety danych są oczywiście blokowane przez zaporę FRITZ!Box. Pierwszy istotny punkt to typ NAT. NAT oznacza Network Adress Translation, tłumaczenie adresów sieciowych. Tłumaczenie adresów sieciowych znajduje zastosowanie w przypadku FRITZ!Box. Pojęcia tego używa się głównie do opisu jakości połączeń w ramach usług online.

Łącznie istnieją typy NAT od 1 do 3. W menu PlayStation można zobaczyć bieżącą konfigurację. Aby tego dokonać, należy przejść do ustawień Internetu i wyświetlić status połączenia. Tam znajduje się typ NAT. Znaczenia poszczególnych typów są następujące:

Typ NAT1:

Ten typ oznacza, że konsola PlayStation jest połączona bezpośrednio z modemem i z niego uzyskuje dostęp do Internetu. Chociaż połączenie odbywa się bez stacji pośrednich, a całe pasmo jest wykorzystywane wyłącznie do gier online, nie zaleca się stosowania NAT1. Z powodu braku zapory FRITZ!Box komunikacja odbywa się bez zabezpieczenia.

Typ NAT2:

Konsola PlayStation jest połączona z FRITZ!Box kablem bądź za pomocą sieci WLAN. Dostęp do Internetu odbywa się z zabezpieczeniem. Sieć PlayStation oraz gra online otrzymują wszelkie potrzebne zasoby i nic od strony sieci domowej nie stoi na przeszkodzie, aby gra sprawiała pełną przyjemność. To idealne rozwiązanie.

Typ NAT3:

Zasada jest taka sama jak w przypadku NAT2. Jednakże tutaj dochodzi do blokowania połączenia w jakimś miejscu. Wszystkie lub niektóre dane gry nie mogą być ani przesyłane z routera na serwer, ani odbierane. Może to sprawić, że gra nie będzie sprawiać tyle radości co do tej pory. W najgorszym wypadku połączenie ze względu na restrykcyjny typ NAT w ogóle może nie być możliwe.

Jeśli w przypadku typowej struktury sieci domowej z FRITZ! na konsoli wyświetlana jest informacja „NAT3”, konieczne jest sprawdzenie ustawień na routerze FRITZ!Box oraz ich ewentualna zmiana.

4. Alternatywa: Ręczne otwieranie portów

Teraz, mimo zastosowania routera FRITZ!Box z UPnP, może zdarzyć się, że na PlayStation będzie wyświetlała się informacja „NAT3”, a połączenie online w ogóle nie nastąpi bądź zostanie przerwane. To ostatnie jest podwójnie irytujące. Udział w grze jest oceniany jako klęska gracza, który zachował się nie fair i sam ją opuścił. I jak tu powiedzieć routerowi FRITZ!Box, by nie blokował usług online? Najpierw można spróbować zrestartować FRITZ!Box i na nowo skonfigurować połączenie na konsoli PlayStation.

Jeśli to nic nie pomoże, można otworzyć porty ręcznie i w ten sposób ustalić, że FRITZ!Box może używać do gry X portu Y. W tym celu potrzebny jest po pierwsze adres IP PlayStation, a po drugie potrzebne są numery otwieranych portów. Adres IP można w łatwy sposób znaleźć w menu konsoli, nawigując do ustawień i wyświetlając status połączenia.

Na koniec należy otworzyć interfejs użytkownika FRITZ!Box. Odblokowania portów definiuje się za pomocą ścieżki menu „Internet” => „Udostępniania” => „Udostępnianie Portów”. W tym celu należy nacisnąć przycisk „Nowe udostępnienia portów”. Informacje na temat konfigurowania odblokowań portów w FRITZ!Box znajdują się w bazie wiedzy AVM. Teraz potrzebne są tylko informacje o tym, przez które porty komunikują się używane programy. W naszym przykładzie są to:

  • PlayStation Network (PSN):
    • TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
    • UDP: 3478, 3479
  • Fifa 21 (PS4):
    • TCP: 1935, 3478-3480, 3659, 10000-10099, 42127
    • UDP: 3074, 3478-3479, 3659, 6000

Listy z używanymi portami kolejnych gier, takich jak Battlefield, Call of Duty, Starcraft & Co., można uzyskać w Internecie za pomocą kilku kliknięć. Najczęstsze zapytania w tym zakresie dotyczą otwierania i przekazywania portów.

Raz zdefiniowane reguły pozostają na routerze FRITZ! do czasu ich dezaktywacji. Tym samym ikony statusu w grze po Twojej stronie mają kolor zielony.