Poleć:
Praktyczne funkcje WLAN

Aby uzyskać najlepszą jakość WLAN

Optymalne ustawienie urządzeń WLAN

W każdym mieszkaniu panują inne warunki, które wpływają na połączenie WLAN. Jak grube są ściany i z jakich materiałów są wykonane? Na jakość połączenia oddziałują jednak także inne urządzenia w otoczeniu, które emitują fale radiowe. Zaliczają się do nich m.in. także mikrofalówki lub urządzenia Bluetooth. Tym ważniejsze jest idealne ustawienie routera FRITZ!Box, czyli ustawienie go w jak najbardziej centralnym punkcie mieszkania lub domu.

Ustaw urządzenie FRITZ!Box tak, by nie zasłaniały go inne przedmioty i aby między nim a innymi urządzeniami WLAN znajdowało się jak najmniej przeszkód. Przepływ fal radiowych utrudniają w szczególności przedmioty wykonane z metalu i materiałów zawierających wodę – podobnie jak szyby okienne z przeszkleniem izolacyjnym.

FRITZ!App WLAN i aktualne oprogramowanie

Za pomocą FRITZ!App WLAN do systemów Android możesz w prosty sposób przetestować siłę natężenia sygnału w różnych miejscach w domu. W ten sposób możesz również wykryć źródła zakłóceń i odpowiednio ustawić FRITZ!Box lub urządzenia WLAN. Ponadto upewnij się, czy sieć WLAN posiada indywidualną nazwę. Pamiętaj, że z najlepszej jakości WLAN można korzystać tylko wtedy, gdy wszystkie urządzenia posiadają aktualne oprogramowanie WLAN.

Tuning: optymalny kanał bezprzewodowy

Zasadniczo FRITZ!Box automatycznie wybiera optymalne w danej chwili ustawienia połączenia bezprzewodowego zapewniające najlepszy zasięg WLAN. Jednak kanał bezprzewodowy, na którym na zasięg wpływa jak najmniej innych sieci WLAN, można również wybrać ręcznie. FRITZ!Box służy pomocą, wyświetlając indywidualne „Sieci WLAN w otoczeniu”. Wprowadzanie zmian w mocy nadawania, kanale bezprzewodowym i nazwie sieci WLAN jest opisane w instrukcji.

Lista kontrolna - najlepsza jakość WLAN:

  • Optymalne ustawienie FRITZ!Box
  • Zainstalowanie w routerze FRITZ!Box i wszystkich urządzeniach WLAN aktualnego oprogramowania ze sterownikami
  • Wykluczenie w miarę możliwości źródeł zakłóceń, jak mikrofalówki, lub zwiększenie odległości od nich
  • Indywidualna konfiguracja nazwy bezprzewodowej sieci WLAN
  • Przekaz danych przy użyciu bezpiecznego szyfrowania WPA2

Dodatkowy tuning WLAN:

  • Ustawienie w urządzeniu FRITZ!Box maksymalnej mocy nadawania
  • Ustawienie optymalnego kanału bezprzewodowego
  • Użycie opcjalnego pasma częstotliwości 5 GHz