Informacje na temat zasilaczy - Informacje na temat zasilaczy

Informacje na temat zasilaczy

W niektórych produktach FRITZ! stosowane są zasilacze wtykowe. Informacje nt. tych zasilaczy są zgodnie z wymogiem rozporządzenia (UE) 2019/1782 dostępne na naszej angielskojęzycznej stronie serwisowej.